215 2a MODIFICACIÓ PUNTAL ORDENANCES REGULADORES DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR PLA DE PONENT

La modificació puntual ordenances reguladores del Pla parcial del sector Pla de Ponent pel que fa als articles 42, 43 i 44, 64, 65 i 67 de Gavà, va ser aprovada per la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona en la sessió de 9 de març de 2016. L’aprovació va ser publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7112 del 3-05-2016.

Publicació DOGC

Publicació Comissió Territorial

Document