223 Pla director urbanístic de les activitats de càmping

Aquest Pla Director Urbanístic ha estat aprovat per la Comissió de Territori de Catalunya, en sessió de 10 de juny de 2021, i publicat al DOGC núm. 8448 de 2 de juliol de 2021.

Publicació DOGC

Normes Urbanístiques