206. El Pla Especial asignació d'usos equipament 7.4 del Pla Parcial del sector Central Mar