195 MODIFICACIÓ PLA PARCIAL PARC DEL CALAMOT I EQUIPAMENT E.8

La Modificació puntual del Pla parcial del sector Pla de Ponent a l’àrea del parc del Calamot i Equipament E.8, de Gavà, va ser aprovada per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en la sessió de 15 d’abril de 2010. L’aprovació va ser publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5638 del 28-05-2010.

Publicació DOGC

Acord Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona

Document