188 Modificació puntual del Pla Parcial Les Ferreres

188. La modificació puntual del Pla Parcial del sector Les Farreres ha estat aprovada definitivament per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona de 27 de març de 2008 (DOG núm. 5178 de 22-7-2008).
 

Documentació
Edicte publicat al DOG del 26-6-2008