182 Modificació PAUM Central Mar

182. Aquesta modificació del PAUM de Central Mar ha estat aprobada definitivament per resolució del conseller de de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, l'1 d'abril de 2008 i publicada en el DOG el 15 de juliol de 2008.
 

Modificació del PAUM DE CENTRAL MAR