Element identificatiu de l'estadi

Exemple de l'arquitectura industrial i, en concret, de les antigues bòbiles existents a la població. Es tracta d'un element troncopiramidal de secció quadrada construït amb maó vist. La simplicitat dels paraments queda trencada per diferents motllures que formen la base de la boca de fum i la situada a la part baixa.


L'any 1903 els germans Querol van crear la primera indústria de Gavà "Querol hermanos S.L.", dedicada a la confecció de maons.


Quan l'Ajuntament va construir l'estadi municipal al Sector Oest, va decidir conservar aquesta xemeneia com a element identificatiu del nou equipament.

L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals