Clàusula

 

Els informem que els edificis de l'Ajuntament de Gavà, on hi ha cameres de videovigilància, d'acord amb el que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i l'article 12 de la Instrucció 1/2009, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, sobre el tractament de dades de caràcter personal mitjançant càmeres amb fins de videovigilància, les seves dades de caràcter personal s'incorporaran al fitxer VIDEOVIGILÀNCIA DE DEPENDÈNCIES I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS del qual és responsable l'Ajuntament de Gavà, amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones i de les dependències i instal·lacions municipals.

No seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei.

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos a l'Ajuntament de Gavà, Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), plaça de Jaume Balmes s/n, planta baixa, o al correu electrònic ajuntament@gava.cat

L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals