Organitzar el nostre temps és moltes vegades un repte que sorgeix dia a dia.

Conciliar el temps consisteix en fer compatibles aspectes de la nostra vida, com pot ser el treball, la vida familiar, les tasques domèstiques, que a priori, semblen elements contraris i que dels quals, encara s'acostumen a fer-se'n càrrec les dones. Aquest fet, és per a moltes persones un obstacle que no permet desenvolupar la seva vida de forma quotidiana.

Des  de l'Àrea d'Igualtat i Ciutadania, s'han desplegat diferents línies encaminades  a millorar l'equilibri dels diferents temps de les persones; personal, social, laboral i familiar per tal d'aconseguir una major qualitat de vida de la ciutadania.

 

Servei d'acollida

És un espai de ludoteca "guarderia" per infants a partir 3 anys, perquè pares i mares puguin participar de tallers o activitats organitzades des de l'Àrea d'Igualtat i Ciutadania de l'Ajuntament.

Aquest servei cal sol.licitar-ho amb un mínim de tres dies d'antelació al telèfon 93 662 91 00 Ext. 9440

 

Pla de Nous Usos del Temps

L'objectiu dels programes de conciliació Nous Usos del Temps és proporcionar un entorn territorial, social i laboral que faci possible la realització de totes les persones, mitjançant l'organitzacio d'un conjunt de mesures i d'opcions adaptades a les realitats personals i familiars concretes.

S'ha elaborat una diagnosi al municipi de Gavà fent un estudi de l'estructura social dels diferents barris, entrevistes i sessions focus grup amb persones representatives del moviment ciutadà i agents socials fent un anàlisi de necessitats i definint les línies estratègiques per implementar noves polìtiques en relació al temps.

 

Banc del temps

El Banc del Temps de Gavà està formant per persones que viuen o treballen al municipi. És un projecte de millora de la convivència entre les persones a través de l'intercanvi del seu temps.

El Banc del Temps té simbòlicament el funcionament d'un banc, però en el qual allò que es dóna i que es rep és temps dedicat a serveis a les persones. La unitat d'intercanvi és l'hora.

Quan es fa un intercanvi, en lloc de pagar amb euros es paga amb la moneda alternativa: el temps. Qui rep el servei, dóna un xec, que haurà d'omplir amb les hores rebudes. Qui el rep, el farà arribar a la seu del Banc del Temps per poder comptabilitzar l'intercanvi. Les ofertes i demandes van variant, depenent de les persones i del moment.

 

Més informació:

Dimarts i dijous, de 18 a 20 h, al Casal Sant Jordi, Rambla de Joaquim Vayreda, 31.

Telèfon: 93 636 36 29

Divendres, de 10 a 12 h, al SIAD, c/ Generalitat de Catalunya, 7. Tel. 93 263 91 00 Ext. 9222

Al facebook: Banc del Temps de Gavà (BATEGA)

Pàg. web

Adreça electrònica: vobatega@gmail.com

 

L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals