Les ciutats es dissenyen i es planifiquen amb l'objectiu de facilitar la vida diària de les persones, homes i dones que es troben en diferents cicles vitals.  Per aquest motiu és important aplicar polítiques urbanístiques que tinguin en compte el gènere, és a dir, que l'espai urbà tingui en compte la mirada de totes les persones, també de les dones, i  que responguin a les necessitats dels ciutadans i ciutadanes.

 

Habitar és més que la suma de la residència, el lloc de treball, les tasques de la llar, l'oci, el transport, l'educació, la cultura els esports i la sanitat. Habitar  és poder desenvolupar les diferents facetes de la vida de cada persona en igualtat d'oportunitats.

 

Amb l'objectiu de fer més amable i compatible la ciutat amb les necessitats de les dones i els homes, s'ha elaborat des de l' Àrea d'Igualtat i Ciutadania, el Manual per la implementació de la perspectiva de gènere en el projecte urbà, aquest ha estat dissenyat per un grup d'arquitectes dirigits per la Dra. Zaida Muixí.

 

El manual recull un estudi, que consta d'una diagnosi de la realitat urbanística de Gavà a partir del treball de camp i d'una redacció de recomanacions per  projectar un nou disseny urbanístic, tant sigui de dels habitatges com del paisatge o espais públics al aire lliure.

 

Manual

L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals