Actualment és un equipament d'ús públic

Equipament cultural municipal ubicat al passatge de l'American Lake en un habitatge construït l'any 1898, segons la data inscrita a la façana. Es tracta d'una edificació aïllada, de planta baixa, pis i golfes, amb un cos central, més alt i de planta quadrada.

 

La torre és l'únic edifici que es conserva del parc recreatiu American Lake, inaugurat per Artur Costa Martí l'any 1920.


La Torre de l'American Lake formava part d'un conjunt lúdic, construït a partir de 1917 i 1918 en un estil eclecticista d'inspiració medieval, que fou enderrocat el 1942. La remodelació de l'edifici, als anys 90, ha conservat les baranes dels balcons i els arcs deprimits còncaus dels dintells de la porta d'entrada i balcons. Està catalogat com a bé cultural d'interès local.

L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals