Des del Departament de Salut Pública i Consum de l'Ajuntament es vol fomentar la col·laboració ciutadana per ajudar a trobar els animals perduts.

En aquest espai podeu penjar la fotografia de l'animal perdut, junt amb les característiques físiques i les vostres dades personals, perquè tothom que visiti la pàgina web us pugui ajudar a recuperar-lo. Com a requisit, cal que l'animal estigui identificat amb microxip i/o censat al municipi de Gavà.

Si aquest és el vostre cas, poseu-vos en contacte de forma presencial o telefònicament amb el Departament de Salut Pública i Consum de l'Ajuntament, o mitjançant el formulari per publicar un anunci d'animal perdut.

 

Formulari per publicar un anunci d'animal perdut

 

Informació formulari petició de publicar animal perdut

Instruccions:

1. Empleneu el formulari i inseriu la fotografia de l'animal perdut.
2. Envieu el formulari mitjançant l'opció que apareix en pantalla.
3. Quan la vostra sol·licitud arribi al Departament de Salut Pública i Consum comprovarem que l'animal estigui censat i/o dugui microxip i publicarem la fotografia amb les característiques físiques de l'animal i les dades per contactar amb la persona propietària. La fotografia romandrà al tauler d'anuncis per un període màxim de 30 dies naturals, si abans no és trobat.


Peu del formulari:

Amb aquesta sol·licitud, vostè autoritza a l'Ajuntament de Gavà a tractar les seves dades en els termes indicats al present avís de privacitat:

D'acord amb el que disposa l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i l'article 12 del Reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret 1720/2007, us informo que les vostres dades de caràcter personal (nom i cognoms, telèfon i fotografies o imatges on vostè aparegui) s'incorporaran al fitxer Gestió d'animals, del qual n'és responsable l'Ajuntament de Gavà.

Amb aquesta sol·licitud autoritza a que les seves dades personals, imatges i fotografies on vostè aparegui puguin ser difoses públicament a la web de l'Ajuntament de Gavà i a qualsevol altre mitjà de comunicació de Gavà, amb la finalitat de gestionar la recuperació d'animals perduts o l'adopció d'animals abandonats.

Aquestes dades també podran ser comunicades a persones físiques i jurídiques públiques o privades, quan ho autoritzi una llei, en compliment d'un deure legal, a òrgans judicials, a altres administracions per a l'exercici de competències idèntiques, a les Forces i Cossos de Seguretat i a l'Administració tributària.

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos a l'Ajuntament de Gavà, Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), plaça de Jaume Balmes, s/n, planta baixa o a l'adreça electrònica ajuntament@gava.cat.

 

 


 

Animals perduts

Zeus
Nom: Zeus
Arya
Nom: Arya
L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals