El SIAD és :

Un punt d'informació, assessorament i atenció integral a les dones.

Un punt de trobada de dones, amb espais de sensibilització i  formació, amb una programació de tallers trimestrals i accés a les noves tecnologies.

L'equipament disposa de l'Espai de Recerca i Pensament Dones del 36, un fons documental de llibres, manuals i  bibliografia especialitzada en polítiques d'igualtat.

També té un servei d'atenció especialitzat per a dones que pateixen violència masclista.

El SIAD és un servei gratuït i confidencial, compta amb atenció jurídica i atenció psicològica individual i grupal.  

Disposa de dos grups setmanals, un grup de creixement i un grup terapèutic adreçat a dones que han viscut una situació de violència masclista.

L'accés al SIAD pot ser per iniciativa pròpia, per derivació d'altres serveis municipals, d'ens supralocals, el consell de dones o agents integrants del circuit local contra la violència masclista.

L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals