El Ple és un dels òrgans de govern de l'Ajuntament de Gavà. La composició del Ple, que està integrat per 21 regidors, és fruit de la voluntat popular expressada cada quatre anys a les urnes.  Les seves funcions estan recollides a la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Les sessions ordinàries del Ple són públiques i tenen lloc a la sala de Plens de l'Ajuntament de Gavà els darrers dijous de cada mes a les 18 hores. També, hi ha sessions extraordinàries per debatre temes com els pressupostos i altres temes puntuals.

A més de les actes del Ple, en aquest espai trobaràs les actes de la Junta de Govern Local.

 

Consulta les actes del Ple

 

Consulta les actes de la Junta de Govern

 

 

 

 

 

L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals