En aquesta secció de GavaCiutat.cat podeu consultar tots els documents i projectes de l'Ajuntament en exposició pública.

L'objectiu de l'exposició pública es oferir una vía de participació i opinió a la ciudadania, que disposa d'un període de temps per formular i presentar al·legacions.

 

Consulta el planejament en exposició pública

Parc Empresarial Roca

Projecte de delimitació del Polígon d'Actuació c/F. Rius i Taulet de Gavà i conveni 

          Anunci

          Conveni

          Delimitació PAU

          Plànols

            

Modificació puntual del pla parcial de delimitació del sector llevant mar

 

L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals