El II Pla de Polítiques d'igualtat  2014 – 2018 s'ha elaborat amb la participació de la ciutadania i amb la col·laboració i el suport tècnic de la Diputació de Barcelona.

L'objectiu de II Pla és desenvolupar un conjunt integrat i sistemàtic de mesures adreçades a la promoció i la garantia de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes en el municipi.  

 

El II Pl  segueix els criteris de transversalitat, dinamisme, flexibilitat i temporalitat plantejats també en el primer Pla, però amb el recorregut, treball previ i l' experiència de tots aquests anys.
 

Pla d'Igualtat 2014-2018

Pla d'igualtat 2008-2014

 

Pla d'Igualtat Intern

L'Ajuntament disposa d'un Pla d'Igualtat Intern per tal de seguir fomentnat la cultura d'igualtat en el si de l'Ajuntament i la coherència entre les polítiques públiques a favor de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes amb les polítiques internes de l'Ajuntament.

Actulament s'està elaborant un II Pla d'Igualtat Intern que té com a objectiu seguir desplegant polítiques d'igualtat dins l'Ajuntament.

Pla d'Igualtat intern

L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals