El II Pla de Polítiques d'igualtat  2014 – 2018 s'ha elaborat amb la participació de la ciutadania i amb la col·laboració i el suport tècnic de la Diputació de Barcelona.

 

L'objectiu de II Pla és desenvolupar un conjunt integrat i sistemàtic de mesures adreçades a la promoció i la garantia de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes en el municipi.  

 

Els àmbits en que es divideixen el conjunt de les 51 actuacions són:
- Compromís amb la igualtat: 14 accions
-  Violència masclista : 10 accions
-  Drets i qualitat de vida : 11 accions
- Treballs i temps: 7 accions
- Lideratge i participació de les dones: 9 accions.

 

El II Pl  segueix els criteris de transversalitat, dinamisme, flexibilitat i temporalitat plantejats també en el primer Pla, però amb el recorregut, treball previ i l' experiència de tots aquests anys.
 

Pla d'Igualtat 2014-2018

Pla d'igualtat 2008-2012

 

 

Pla d'Igualtat Intern

S'ha  elaborant el Pla d'Igualtat Intern de l'Ajuntament per tal de seguir fomentant la cultura d'igualtat en el si de l'Ajuntament i la coherència entre les polítiques públiques a favor de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes amb les polítiques internes de l'Ajuntament.

Aquest pla està subvencionat per la Diputació de Barcelona i implementat amb la col·laboració de SURT i amb el personal tècnic municipal. S'està realitzant qüestionaris, entrevistes i taules de treball a diferents treballadores i treballadores.

 

Pla d'Igualtat intern

L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals