Tan important és fer coses i fer-les bé com fer-les compartides. Tan important és governar com fer-ho de manera oberta, amb diàleg, proximitat i transparència. Estic convençuda que aquest és el fonament per fer de la política, de la relació entre la ciutadania i les administracions que la representen, un exercici real d'honestedat i corresponsabilitat, de confiança i compromís mutu.

Amb aquesta visió es planteja el Pla d'Actuació Municipal 2016-2019, un document aprovat a la sessió plenària del mes de maig i que, lògicament, ha de ser resultat del mandat democràtic expressat a les urnes, però també ha de sorgir de la implicació activa i directa dels gavanencs i gavanenques, de les d'entitats que configuren el nostre teixit social i cultural, de les empreses i els comerços, de les diferents forces polítiques. És amb aquesta visió que hem obert el PAM a tothom i n'hem fet un procés participatiu. L'objectiu és clar: que la ciutadania participi en la construcció de la ciutat, s'impliqui i sigui corresponsable d'allò què s'ha de fer.

En un primer moment, vam elaborar una proposta inicial del PAM que recollia les actuacions previstes de l'equip de govern. Posteriorment vam obrir el procés participatiu on la ciutadania va poder conèixer les accions, va expressar la seva opinió i va aportar les seves demandes. En podeu consultar els resultats en aquesta mateixa pàgina.

Les propostes presentades han estat estudiades i valorades pels serveis tècnics municipals. La majoria han estat estimades i les que s'han desestimat han estat per ser inviables econòmicament o perquè no són competència municipal. Tots els ciutadans i ciutadanes que van participar del procés han rebut una resposta individualitzada a través del canal que van utilitzar per fer-nos arribar les seves aportacions.

El procés de retorn de dades no acaba aquí. Estem parlant d'un sistema d'avaluació permanent de resultats i per tant s'allargarà fins a final de mandat. Si en aquests anys, hi ha projectes recollits al document final del PAM que, per diferents motius, no es poden tirar endavant s'explicaran les causes.

Gràcies a totes i atots per la vostra participació.

 

 

Raquel Sánchez

Alcaldessa de Gavà

 

El PAM 2016-2019 s'estructura en quatre grans eixos que recullen les grans prioritats de l'acció de l'Ajuntament de Gavà.

Persones i famílies

Volem garantir la igualtat d'oportunitats per a totes les persones i famílies, a més d'assegurar la cohesió social i fomentar la solidaritat, mitjançant la promoció d'una escola digna i que lluiti amb el fracàs escolar, una atenció sanitària de primer nivell i la cooperació i la solidaritat amb els més desfavorits. També donarem suport a la cultura i les iniciatives dels i les joves i els drets de la gent gran, defensant la igualtat de gènere i l'habitatge com un dret social. Per exemple:

- Ajut econòmic a persones grans que mantenen a fills en atur
- Borsa d'habitatge de lloguer social.
- Espai Sant Jordi, nou centre cívic de proximitat.
- Ampliació de beques menjador, per llibres i per activitats extraescolars
- Patis oberts a les escoles
- Nou Pla Local de Joventut
- Modernització d'equipaments esportius

Economia i Treball

Volem que la recuperació econòmica es faci realitat i arribi a tothom. Per això cal treballar conjuntament amb el teixit empresarial i realitzar una dinamització comercial i una projecció turística, i, sobretot, treballar en programes adreçats a la inserció laboral de col·lectius específics. Per exemple:

- Made in Gavà, nou pla de projecció econòmica de la ciutat
- Finestreta Única Empresarial
- Millora i promoció dels polígons industrials
- Subvenció del lloguer de locals assequibles per a nous emprenedors/es
- Foment de la contractació de persones de Gavà amb estímuls econòmics i fiscals a les empreses
- Borsa de treball per joves d'entre 18 i 30 anys
- Campanyes de promoció del comerç de proximitat, dels mercats i del turisme.

Ciutat i Territori

Volem una Gavà més neta, cívica i segura, preservant la convivència i cuidant l'espai públic. Això ho farem millorant els barris, amb noves propostes i noves inversions, i amb un urbanisme que compatibilitzi l'ordenació i el creixement progressiu de la ciutat amb l'entorn i paisatge de Gavà. Per exemple:

- Parc Empresarial Gavà 2, espai ambiental i productiu a Joncs i Matabous

-Nova Escola de Mar a la platja
- Ca N'Horta i xarxa de camins: "porta del Garraf"
- Nova edició de "Junts fem barri": inversió i participació

- Recuperació de l'edifici Unió de Cooperadors a la Rambla com a nou  equipament
- Habitatges protegits al barri de Can Ribes
- Millora de la neteja i el manteniment de l'espai públic, i campanyes de civisme

Govern Obert

Volem obrir el govern, fer-lo més proper i transparent. Això ho farem mitjançant espais, canals i mecanismes d'escolta activa, amb tothom i a tot arreu, amb espais als barris i també mitjançant les xarxes. Aquests espais serviran per retre comptes, exposant dades i instruments perquè la gent conegui i avaluï l'acció municipal i del seu govern. Aprofundiment democràtic, compromís ciutadà i modernització són els principis que volem fer realitat. Per exemple:

- L'alcaldessa als Barris: participació, col·laboració i proximitat

- Regidories de barri, diàleg i solucions més a prop
- Publicació de la gestió del pressupost i nou Portal de Transparència.
- Renovació de la web gavaciutat.cat
- Pagament online de taxes i tributs municipals.
- APP dels mitjans de comunicació locals: GavàTV, Ràdio Gavà i elbruguers.cat

 

 

L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals