PERIODE MIG DE PAGAMENT ALS PROVEÏDORS

 

 

 

ANY 2019 TERMINI
1r trimestre 17,33 dies
2n trimestre 11,84 dies
3r trimestre 10,14 dies
4t trimestre 12,04 dies

 

ANY 2018 TERMINI
1r trimestre 32,35 dies
2n trimestre 17,29 dies
3r trimestre 18,00 dies
4t trimestre 10,07 dies