PERIODE MIG DE PAGAMENT ALS PROVEÏDORS

 

ANY 2015 TERMINI
1r trimestre 50,58 dies
2n trimestre 20,39 dies
3r trimestre 38,62 dies
4t trimestre 52,41 dies

 

ANY 2016 TERMINI
1r trimestre 48,58 dies
2n trimestre 31,22 dies
3r trimestre 33,63 dies
4t trimestre 34,64 dies

 

ANY 2017 TERMINI
1r trimestre 32,19 dies
2n trimestre 25,47 dies
3r trimestre 30,75 dies
4t trimestre 33,50 dies

 

ANY 2018 TERMINI
1r trimestre 32,35 dies
2n trimestre 17,29 dies
3r trimestre 18,00 dies
4t trimestre 10,07 dies