Animals pendents d'adoptar del Servei d'acollida


En aquest espai trobareu les fotografies i característiques físiques dels animals de companyia (gossos, gats i fures) recollits al municipi de Gavà i que no han estat recuperats per la persona propietària. Es consideren abandonats i poden ser adoptats per una persona responsable i així gaudir d'una nova família.

En el cas que vulgueu adoptar algun dels animals que apareixen en les fotografies, heu d'emplenar el formulari d'adopció que s'adjunta i enviar-lo d'acord amb les instruccions que s'hi descriuen. També podeu contactar directament amb el Centre de recollida*.
 

Com adoptar un animal

Instruccions:

1. Empleneu el formulari i lliureu-lo amb l'opció que apareix en pantalla. Cal tenir en compte que en l'apartat Petició el número que empleneu ha de coincidir amb el que figura a la fotografia.
2. Quan la vostra sol·licitud arribi al Departament de Salut Pública i Consum ens posarem en contacte amb vosaltres a través de l'adreça electrònica, per carta o telèfon, i us informarem sobre el procediment i lloc de recollida.

Formulari d'adopció

Amb aquesta sol·licitud, vostè autoritza a l'Ajuntament de Gavà a tractar les seves dades en els termes indicats al present avís de privacitat:

D'acord amb el que disposa l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i l'article 12 del Reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret 1720/2007, us informo que les vostres dades de caràcter personal (nom i cognoms, telèfon i fotografies o imatges on vostè aparegui) s'incorporaran al fitxer Gestió d'animals, del qual n'és responsable l'Ajuntament de Gavà.

Amb aquesta sol·licitud autoritza a que les seves dades personals, imatges i fotografies on vostè aparegui puguin ser difoses públicament a la web de l'Ajuntament de Gavà i a qualsevol altre mitjà de comunicació de Gavà, amb la finalitat de gestionar la recuperació d'animals perduts o l'adopció d'animals abandonats.

Aquestes dades també podran ser comunicades a persones físiques i jurídiques públiques o privades, quan ho autoritzi una llei, en compliment d'un deure legal, a òrgans judicials, a altres administracions per a l'exercici de competències idèntiques, a les Forces i Cossos de Seguretat i a l'Administració tributària.

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos a l'Ajuntament de Gavà, Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), plaça de Jaume Balmes, s/n, planta baixa o a l'adreça electrònica ajuntament@gava.cat.Requisits per adoptar un animal
• Cal ser major de 18 anys (entre els 16 i 18 anys és necessari anar acompanyat d'un/a tutor/a).
• Cal responsabilitzar-se de les despeses sanitàries i de la identificació mitjançant microxip.
• Cal inscriure l'animal al Cens Municipal d'Animals de Companyia del lloc de residència.
• Caldrà complir les ordenances municipals relacionades amb els animals de companyia.

 

Centre d'acollida contractat per l'Ajuntament de Gavà
Bonesvalls Residència d'Animals, SL (SIR CAN)
Adreça C. Fontana, s/n
Olesa de Bonesvalls (08795)
Telèfon 629 539 551
Núm de Nucli Zoològic B-2500619
Persona de contacte Belinda
Horari De dilluns a divendres de 9 a 13 h i de 16 a 18 h

 

Animals per adoptar

L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals