Un espai amb gran valor paisatgístic

El Parc del Garraf es troba entre les comarques del Baix Llobregat, l'Alt Penedès i el Garraf, al sector sud-oest de l'anomenada serralada litoral catalana. Els seus límits són la vall inferior del Llobregat, la mar Mediterrània i la depressió del Penedès.

Ocupa una extensió de 12.820 hectàrees. El parc  el formen dues grans unitats ben diferenciades geològicament: una, de roques calcàries, i dolomies i una petita banda de gresos vermellosos, a l'extrem oriental del parc.

Es tracta d'un paisatge eminentment rocós i agressiu, amb nombroses cavitats subterrànies formades per l'acció de l'aigua sobre la pedra calcària. El relleu està solcat per rieres seques encaixades entre el rocam, conegudes com a fondos. Els cims més alts són la Morella (594,6 m) i el Rascler (572 m).

 

El parc del Farraf és un dels recursos turístics de la ciutat. Ofereix rutes i passejades als seus visitants en un espai tranquil i en contacte directe amb la natura. És un motiu perfece de visita en companyia de la família i dels amics.


El Servei de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona gestiona aquest espai protegit en col·laboració amb els municipis que en formen part i amb la participació de diversos sectors implicats a més d'elaborar un programa anual d'activats per a tots els públics.
 

Més informació:
Diputació de Barcelona
Patrimoni Gavà

L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals