El Departament de Llicències d'obres i activitats, adscrit a l'Àrea de Promoció Econòmica, Urbanisme, Medi Ambient i Planifició Estratègica, presta diferents serveis.

L'objectiu de la Carta de Serveis és informar dels diferents serveis que s'ofereixen i els requisits necessaris per accedir-hi.

 

Carta de Serveis

L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals