La violència masclista es defineix com qualsevol acció vers les dones que com a resultat constitueixi un dany o un patiment, manifestat en diferents formes de violència física, psicològica, sexual... I en una varietat d'àmbits diferents i concrets com la vida de parella, familiar, laboral, social i comunitària.

A Catalunya, la llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, aprovada al Parlament de Catalunya utilitza l'expressió violència masclista perquè el masclisme és el concepte que de forma més general defineix les conductes de domini, control i abús de poder dels homes sobre les dones, en una societat on s'ha imposat el model patriarcal. La violència contra les dones no només destrueix vides, sinó que impedeix el desenvolupament dels drets, la igualtat d'oportunitats i les llibertats de les dones.

Aquesta llei vol enfocar les polítiques públiques cap a la transversalitat de la perspectiva de gènere en tots els àmbits i contribuir a fer possible l'exercici d'una democràcia plena.

La violència contra les dones trepitja, debilita o anul·la la seva capacitat de gaudir dels drets humans i de les seves llibertats fonamentals. La incapacitat durant molts anys de protegir i promoure aquests drets i llibertats, pel que fa a la violència contra les dones, és una font de preocupació per a tots els estats i hauria de ser tractada. Plataforma d'Acció 2000. IV Conferència Mundial de les Nacions Unides sobre les Dones (Pequín 1995).

25 de novembre. Dia Internacional per a l'Eliminació de la violència envers les dones

El 25 de novembre es el Dia Internacional per a l'Eliminació de la violència envers les dones.

La malaurada persistència de la violència masclista i la creixent inquietud ciutadana plantegen un repte inqüestionable a la societat i a les seves institucions. Des de l'Ajuntament de Gavà es treballa per prevenir, detectar i ajudar a les persones que es troben en aquesta situació i per implicar a dones i homes en la seva eradicació.

La campanya del 25-N vol prevenir i sensibilitzar la ciutadania de Gavà per tal d'abocar les generacions actuals i futures a viure en un món on les relacions entre uns i altres estiguin lliures de violència.


Per a més informació:

Àrea d'Igualtat i Ciutadania

Ajuntament de Gavà

Plaça de Jaume Balmes, s/n, 3a planta

Telèfon: 93 263 91 00

 

Tríptic 2016

Tríptic 2015

Tríptic 2014

Tríptic 2013

Tríptic 2012

Tríptic 2011

Tríptic 2010

Tríptic 2009

 

 

Circuit local d'atenció a les dones víctimes de violència masclista

Aquest projecte neix l'any 2000 fruit del treball conjunt de diferents agents de la ciutat.  Es parteix del convenciment que el fenomen de la violència requereix un tractament des de diferents àmbits.  La finalitat d'aquest circuit és crear un model d'actuació, sumant esforços i optimitzant recursos, per prevenir i actuar coordinadament davant dels maltractaments i alhora ser un recurs per mantenir la qualitat en la detecció i atenció a les dones víctimes de violències masclistes.

 

L'Ajuntament de Gavà, conjuntament amb els jutjats de Gavà, Mossos d'Esquadra, àrees bàsiques de salut de Gavà, Hospital de Viladecans, Associació de Dones Clara Campoamor, Associació de Dones Progressistes Tretze Roses, Policia Local i Centre de Salut Mental manifesten l'interès per millorar l'atenció a les víctimes de maltractaments i mantenir espais de sensibilització i prevenció.

 

Per a més informació:

Àrea d'Igualtat i Ciutadania

Ajuntament de Gavà

Plaça de Jaume Balmes, s/n, 3a planta

Telèfon: 93 263 91 00

 

L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals