RETRIBUCIONS DEL CÀRRECS ELECTES

L'Ajuntament de Gavà manté els salaris dels càrrecs electes per al 2016
 

Els membres de la Corporació municipal mantenem les mateixes retribucions que es van aplicar el juliol 2015. En concret, el 2015 la retribució de l'alcaldessa va disminuir un 17% aproximadament, la dels tinents d'alcalde un 4% i els regidors delegat un 2%. 

Cal recordar, a més, que les retribucions estaven congeles des de l'any 2010 . I l'any 2010 la retribució de l'alcalde va disminuir un 10 %, la dels tinents d'alcalde-presidents d'àmbit un 9%, els tinents d'alcalde-regidors delegats un 8%, els regidors delegats un 6%, i els regidors portaveus un 5%.

L'esquema de remuneracions vigent a l'Ajuntament de Gavà estableix que els regidors/es amb dedicació exclusiva o parcial perceben una única retribució, i la resta de regidors/es perceben només dietes per assistència als plens municipals o a les comissions informatives.

A més, al llarg dels últims anys s'han afegit altres mesures. El gener de 2012 es van suprimit les dietes per assistència a qualsevol Junta de Govern o als Consells d'Administració dels organismes autònoms i de les empreses municipals.

Adjuntem en el pdf següent les retribucions que actualment perceben els regidors i regidores de l'Ajuntament de Gavà corresponents al sou anual en brut:

 

Retribucions dels càrrecs electes 2018

Retribucions dels càrrecs electes 2017

Retribucions dels càrrecs electes 2016

Retribucions dels càrrecs electes 2015


DECLARACIONS DE BÉNS DELS CÀRRECS ELECTES

Tots els membres de les Corporacions Locals  estan obligats a formular - a l'inici i al final de mandat - una declaració sobre possibles causes d'incompatibilitat i qualsevol activitat que proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics, i  una altra sobre els seus béns patrimonials, d'acord amb la legislació vigent en el moment de fer les declaracions. Aquestes declaracions estan inscrites en sengles Registres que porta la Secretaria General de l'Ajuntament.

Declaració de béns i incompatibilitats formulada per l'alcaldessa Raquel Sánchez Jiménez, juliol 2019

Declaració de béns i incompatibilitats formulada per Jordi Tort i Reina, regidor de l'Ajuntament, juliol 2019

Declaració de béns i incompatibilitats formulada per Rosa M Fernández Labella, regidora Ajuntament, juliol2019

Declaració de béns i incompatibilitats formulada per German Barrena Casero, regidor de l'Ajuntament, desembre 2019

Declaració de béns i incompatibilitats formulada per Gemma Badia, regidora de l'Ajuntament, juliol 2019

Declaració de béns i incompatibilitats formulada per Èric Plaza, regidor de l'Ajuntament, juliol 2019

Declaració de béns i incompatibilitats formulada per Ester Zamorano Roman, regidora de l'Ajuntament, juliol 2019

Declaració de béns i incompatibilitats formulada per Julio Tenorio, regidor de l'Ajuntament, juliol 2019

Declaració de béns i incompatibilitats formulada per Mercé Campodarve, regidor de l'Ajuntament, juliol 2019

Declaració de béns i incompatibilitats formulada per Jose Manuel Vara Pindado, regidor de l'Ajuntament, juliol 2019

Declaració de béns i incompatibilitats formulada per Alba Riba, regidora de l'Ajuntament, juliol 2019

Declaració de béns i incompatibilitats formulada per Albert Massana Gràcia, regidor de l'Ajuntament, juliol 2019

Declaració de béns i incompatibilitats formulada per Marta Jiménez Iborra, regidora de l'Ajuntament, juliol  2019

Declaració de béns i incompatibilitats formulada per Miquel Roselló, regidor de l'Ajuntament, juliol 2019

Declaració de béns i incompatibilitats formulada per Montserrat Arnau, regidora de l'Ajuntament, juliol 2019

Declaració de béns i incompatibilitats formulada per Miquel Àngel Ibáñez Giner, regidor de l'Ajuntament, juliol 2019

Declaració de béns i incompatibilitats formulada per Francisco Gavilán Peña, regidor de l'Ajuntament, juliol 2019

Declaració de béns i incompatibilitats formulada per Miguel Herrera Díaz, regidor de l'Ajuntament, juliol 2019

Declaració de béns i incompatibilitats formulada per Estela Ortega, regidora de l'Ajuntament, juliol 2019

Declaració de béns i incompatiblitats formulada per Isidre Casas, regidor de l'Ajuntament, juliol 2019

Declaració de béns i incompatibilitats formulada per Mònica Parés Centeno, regidora de l'Ajuntament, juliol 2019

 

DECLARACIÓ DE BÉNS I INCOMPATIBILITATS DE REGIDORS I REGIDORES QUE HAN CESSAT

Declaració de béns i incompatibilitats formulada per Carlos García Ajenjo, regidor de l'Ajuntament, gener 2016

Declaració de béns i incompatibilitats formulada per Gloria Lasheras Cortes, regidora de l'Ajuntament, juliol 2018

Declaració de béns i incompatibilitats formulada per Andreu Pérez Lorite, regidor de l'Ajuntament, novembre 2015

 

Declaració de béns i incompatibilitats formulada per Juan Carlos Bondia García, febrer 2016

Declaració de béns i incompatibilitats formulada per Josep Llobet Navarro, regidor de l'Ajuntament, desembre 2015

Declaració de béns i incompatibilitats formulada per Ramon Castellano i Espinosa, regidor de l'Ajuntament, novembre 2015

Declaració de béns i incompatibilitats formulada per Antoni Rafanell Amat, regidor de l'Ajuntament, gener 2016