Des de les administracions públiques, i en aquest cas des de l'Ajuntament, sovint es realitzen informes sobre una determinada realitat, per tal de conèixer millor la seva situació. Un indicador tracta de representar o mostrar un fenomen, que en aquest cas concret, seria el gènere.

L'objectiu d'un sistema d'indicadors de gènere és visibilitzar les desigualtats, els canvis socials en termes de relacions de gènere i mostrar la situació específica de les dones i els homes, per poder fer un seguiment de les accions i mesures encaminades a suprimir les desigualtats i a més permetre la comparabilitat.

És a dir, analitzar, avaluar i fer un seguiment de les polítiques d'igualtat així com l'aplicació de la transversalitat de gènere en el municipi.

Actualment s'han construït i definit els indicadors per tal de mesurar l'impacte de les accions dissenyades i implementades en el Pla d'Igualtat (2008 – 2012) i està previst poder incorporar la variable sexe en estadístiques, enquestes i en la recollida de dades.

L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals