Un del objectius de l'Àrea d'Igualtat i Ciutadania es poder donar un servei d'assessorament al teixit empresarial i comercial de la ciutat, de forma directa i continua mitjançant la col·laboració del Centre de Suport a l'Empresa, sobre l'elaboració de Plans d'Igualtat i els possibles recursos i subvencions que poden rebre del Departament de Treball i altres organismes supralocals.

 

Plataforma virtual. Assessorament a les empreses sobre els Plans d'Igualtat

El punt d'assessorament virtual a les empreses en matèria d'Igualtat d'oportunitats Home-Dona, és un espai on les empreses es poden informar sobre temes d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes a nivell laboral.

És una eina de suport per a les empreses interessades a incorporar l'equitat de gènere en els seus processos de selecció, contractació, gestió del personal i plans d'igualtat interns.

Serveis que ofereix:

-informació i assessorament a les empreses que vulguin fer un pla d'igualtat intern.

-informació de recursos, legislació i de subvencions per implementar la igualtat d'oportunitats dins de l'empresa.

-informació per a la prevenció i actuacio en casos d'assetjament sexual i per raó de sexe a l'empresa.

-suport i informació en relació a la igualtat d'oportunitats entre dones i homes en l'àmbit laboral.

El punt virtual és accessible a través del Portal Econòmic

 

Segell d'Igualtat d'Oportunitats Baix Llobregat (SIO)

El Segell d'Igualtat d'Oportunitats Baix Llobregat (SIO) és un distintiu per reconèixer aquelles empreses i ajuntaments de la comarca que estan aplicant mesures dins de la seva organització per fomentar la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.

La iniciativa del  Segell d'Igualtat d'Oportunitats es va crear fa uns anys en el marc del projecte europeu DELTA EMPRÉN dels ajuntaments del Delta de la comarca: Viladecans, Gavà, Castelldefels, Sant Boi de Llobregat i El Prat de Llobregat.

El Consell Comarcal del Baix Llobregat a principi de l'any 2013 recupera aquesta iniciativa per donar-li una projecció comarcal.

 

 

 

L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals