El respecte, l'educació i el benestar individual i col·lectiu amb la resta de persones i amb l'espai públic ens defineixen. El civisme és el que fem i el que no fem, i som tots i totes els que conformem la majoria cívica que fa les coses bé i converteix l'incivisme en cosa de minories.

Des de l'Ajuntament treballem diàriament per reforçar aquesta majoria cívica i redreçar la minoria incívica, gràcies als cossos de seguretat i al servei de manteniment i neteja que ofereixen els més de 200 treballadors de PRESEC, així com els nombrosos recursos econòmics que destina cada any l'Ajuntament per cuidar l'espai públic.

A Gavà volem ser ciutadans i ciutadanes cívics i responsables, que tenim cura del nostre entorn i dels nostres veïns, del nostre espai públic i de garantir la millor convivència. Amb aquest objectiu, des de l'Ajuntament posem en marxa la campanya Fem les Coses Bé, per transmetre i conscienciar sobre els valors del civisme i reduir els actes incívics de la ciutat.

Més enllà de ser una campanya d'informació, aquesta és una campanya d'acció, perquè el civisme no s'aconsegueix dient, sinó fent. És per això que hem posat en marxa el concurs #FemLesCosesBé, on et proposo que publiquis una imatge o vídeo a Twitter, Facebook i/o Instagram realitzant un acte cívic, i com a comentari escriguis l'eslògan #FemLesCosesBé.

Entre les entitats i veïns/es que publiqueu la imatge o vídeo, se sortejarà un premi que serà entregat per l'alcaldessa durant el mes de març. Hi haurà dos guanyadors: el que aconsegueixi més interaccions en la seva publicació i un segon escollit a l'atzar.

La teva participació serà fonamental per difondre la importància del civisme arreu de Gavà, i per destacar la teva tasca com a entitat o gavanenc/a compromès/a amb el respecte amb els demés i amb la cura de l'espai públic; perquè, no ho oblidem, Gavà és de tots.

Veure fulletó en PDF

 
SI ETS DELS QUE FA LES COSES BÉ, T'AGRADARÀ SABER QUE...      
    • L'empresa municipal PRESEC destina un pressupost anual de 10 milions d'euros a la neteja i el manteniment de la ciutat.
    • L'Ajuntament està destinant 5 milions d'euros a la renovació i modernització de la recollida i reciclatge de residus: canvi de contenidors, renovació de vehicles i millores en el sistema.
    • Més de 200 treballadors i treballadores de l'empresa municipal PRESEC tenen cura de Gavà cada dia.
    • L'Ajuntament posa a la teva disposició 1.768 papereres i 1.130 contenidors on fer les coses bé.
    • L'Ajuntament ha netejat prop de 1.000 grafits els darrers dos anys.
    • L'Ajuntament recull més de 70.000 excrements l'any.
    • L'Ajuntament està invertint en aquest mandat (2016-2019) més de 5 milions d'euros en la renovació, ampliació i millora d'escoles públiques i d'equipaments esportius i socioculturals.
    • El manteniment dels equipaments socioculturals i educatius té un cost anual de 3,7 milions d'euros.
 
PELS QUI NO HO FAN BÉ, LES SANCIONS SÓN...
    • Si fas soroll:
        ◦ Fins a 250€ per fer soroll a bars i terrasses.
    • Si embrutes:
        ◦ Fins a 600€ per embrutar o fer malbé els parcs.
        ◦ Fins a 600€ per deixar escombraries al carrer.
        ◦ Fins a 600€ per embrutar la via pública.
        ◦ Fins a 1500€ per fer grafits. 
        ◦ Fins a 1500€ per pintar i embrutar el mobiliari urbà. 
    • Si descuides les deixalles:
        ◦ Fins a 600€ per abocar deixalles a jardins, parcs i boscos.
        ◦ Fins a 600€ per deixar les escombraries fora del contenidor.
        ◦ Fins a 600€ per llençar brutícia fora de les papereres.
        ◦ Fins a 1500€ per abocar escombraries i residus industrials al carrer. 
    • Si no tens cura de la teva mascota:
        ◦ Fins a 1500€ per no recollir els excrements de la teva mascota. 
        ◦ Fins a 600€ si el comportament de la teva mascota a casa molesta els veïns.
--------------------------------------------------------
BASES DEL CONCURS #FEMLESCOSESBÉ

1.Ens organitzador del concurs

L'ens organitzador d'aquest concurs és l'Ajuntament de Gavà, amb domicili social a Pl. Jaume Balmes, s / n, Gavà, 08850, a fi de fomentar el civisme ha posat en marxa 1 concurs al llarg del mes de febrer de 2019 .

2.Finalitat del concurs

La finalitat d'aquest concurs és fomentar el civisme entre la ciutadania de la ciutat de Gavà a través de les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram.

3. Àmbit geogràfic i participants

Aquesta promoció té àmbit local (Gavà).

4.Àmbit temporal

El termini de la promoció s'iniciarà el dia 2019.02.19 a les 14:00 i finalitzarà el 2019.03.26, a les 10:00 am. Tindrà lloc a través de les plataformes socials Twitter, Facebook i Instagram, sota l'ús del hashtag #FemLesCosesBé i sota el compliment de les presents bases legals.

5.Participants

Poden participar-hi de forma gratuïta i voluntària, els/les ciutadans/es residents a Gavà, majors de 18 anys, registrats prèviament en les xarxes socials Instagram, Twitter o Facebook. Hauran de participar activament en el concurs segons la mecànica disposada en aquest document. No podran participar en aquest concurs els col·laboradors directes o indirectes que hagin intervingut en la planificació o en la execució de la promoció.

Si es produís aquesta circumstància, l'Ajuntament de Gavà descartarà de forma automàtica aquestes participacions. L'Ajuntament de Gavà no es fa responsable de no poder contactar amb els participants i/o guanyadors si les dades facilitades no són correctes.

La present promoció pretén que la competició entre els diferents participants es faci amb igualtat d'oportunitats i amb estricte respecte a les normes de la bona fe. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Gavà es reserva el dret a excloure automàtica i immediatament de la mateixa a qualsevol participant que transgredeixi les normes de la bona fe, observi una conducta mentidera o inadequada, empri mitjans fraudulents o incompleixi aquestes Bases en qualsevol dels seus extrems. En el cas que les irregularitats es detectin amb posterioritat al lliurament efectiu d'algun dels premis, l'Ajuntament de Gavà es reserva el dret d'exercitar les accions legals pertinents contra el seu autor o responsable, entre d'altres, les tendents a la devolució dels premis.

6.Premis

Hi haurà dos premis: un atorgat a l'usuari la publicació del qual tingui més interaccions, i un altre triat a l'atzar.

En ambdós casos, el premi seran uns auriculars AirPods de l'empresa Apple Inc.

Els premis seran lliurats a la seu de l'Ajuntament de Gavà.

7.Mecánica de la promoció

A partir del primer dia de la promoció i fins a l'últim dia inclòs, els usuaris d'Instagram, Twitter i Facebook esmentats, han de publicar una foto o vídeo en tals plataformes realitzant un acte cívic (recollir excrements de la mascota a la via pública; censar a la teva mascota; utilitzar bé les papereres; circular amb bicicleta o patinet pels carrils bici, altres a discreció de l'organitzador) i escriure el hashtag #FemLesCosesBé.

Hi haurà dos guanyadors/es: l'usuari/a la publicació del/la qual rebi més interaccions [(suma de m'agrades, comparticions i comentaris (suma de m'agrades i comentaris en el cas d'Instagram)] i un segon escollit a l'atzar a través del programa informàtic Sortea2.

8.Mecànica d'adjudicació de premis

Totes les imatges que compleixin els requisits esmentats en la mecànica de la promoció des del primer dia a les 10.00 hores fins a l'últim dia a les 10.00 hores entraran en el concurs corresponent i podran optar als premis continguts en les presents bases.

Els guanyadors autoritzen a que el seu nom d'Instagram, Twitter o Facebook i la imatge amb la qual participen en el concurs siguin publicats a les xarxes socials de l'Ajuntament de Gavà. Els guanyadors seran avisats mitjançant missatge privat a tals xarxes. Si algun dels guanyadors incomplís les normes d'aquest concurs o no pogués ser localitzat dins dels terminis d'aquestes bases, el premi que li hagués de correspondre, seria lliurat al consegüent concursant dins de la mecànica descrita.

Els continguts de qualsevol índole no relacionats amb el concurs podran ser eliminats. Només s'admetrà una participació per usuari (1 imatge / usuari). En el supòsit que un participant participés amb més imatges, a l'efecte de la present promoció únicament es tindrà en compte la imatge amb més interaccions.

El concursant no haurà d'incloure en les imatges de participació del concurs missatges o imatges que atemptin o siguin susceptibles d'atemptar contra la moral, l'ètica, el bon gust o el decòrum, ni que infringeixin, violin o conculquin els drets de propietat intel·lectual o industrial, i hem d'advertir de les conseqüències i responsabilitats en què pot incórrer si realitza un ús il·lícit o fraudulent de les mateixes.

L'Ajuntament de Gavà declina tota responsabilitat sobre les conseqüències que l'exhibició voluntària, consentida i deliberada per part de l'usuari de les seves imatges puguin comportar-se a si mateix, a la seva família, amistats i/o afins, o a altres terceres persones, o de la difusió o exhibició del mateix per la seva banda o per tercers, o la seva reproducció, fins i tot en altres pàgines web, blogs, xarxes socials o en qualsevol altre mitjà, suport o modalitat d'explotació digital o no, online o offline, tenint en compte que tant la publicació de comentaris o la inserció d'il·lustracions i textos, com la seva divulgació o difusió a tercers, són totalment voluntàries, consentides i no sol·licitades. Per tant, el concursant ha de respondre directament, mantenint l'Ajuntament de Gavà indemne, davant de qualsevol reclamació, queixa o demanda de tercers en relació a la vulneració o infracció dels possibles drets que poguessin derivar-se dels textos o materials que un usuari hagi publicat. També són descartats totes les imatges que incompleixin les "Condicions d'ús" publicades a www.gavaciutat.cat o incompleixin les presents bases.

9.Contacte amb els guanyadors

Els guanyadors seran contactats per fi d'aquesta promoció mitjançant un missatge directe mitjançant la xarxa social utilitzada. Els guanyadors tindran 5 dies laborables des de l'enviament del missatge per part de l'Ajuntament de Gavà per efectuar la comunicació. Si transcorreguts aquests 5 dies des que s'efectua la comunicació l'Ajuntament de Gavà no obté resposta incloent totes les dades necessàries per fer lliurament del premi, s'anul·larà el lliurament.

En el cas que algun guanyador o guanyadors no contestin dins d'aquests 5 dies següents a la comunicació, l'Ajuntament de Gavà es reserva la facultat de nomenar nou (s) guanyador (s), seguint el procediment descrit en aquest article.

10.Desvinculació d'Instagram, Twitter i Facebook

Ni Instagram, ni Twitter ni Facebook patrocina, avala ni administra de manera algun aquesta promoció, ni està associat a ella. L'usuari es desvincula totalment d'Instagram, i és conscient que està proporcionant la seva informació a l'Ajuntament de Gavà i no a les xarxes socials. La informació que proporcioni només s'utilitzarà per tramitar la participació del concursant i per comunicar-li el premi en cas que resultés guanyador. L'usuari es desvincula totalment de les xarxes socials.

11.Fiscalitat

La celebració del previst concurs, així com la concessió del premi queden subjectes a la normativa fiscal vigent.

12.Acceptació de les bases

La simple participació implica l'acceptació d'aquestes bases en la seva totalitat per la qual cosa la manifestació, en el sentit de no acceptació de les mateixes, implicarà l'exclusió del participant i, com a conseqüència de la mateixa, quedarà l'Ajuntament de Gavà alliberat del compliment de l'obligació contreta amb aquest participant. En acceptar el premi, el guanyador assumeix totes les despeses en què incorri, llevat dels que expressament estiguin inclosos en la promoció en qüestió, així com la responsabilitat que es pugui derivar de la recollida i utilització del premi. En aquest sentit, el guanyador serà responsable de tots els impostos meritats o despeses que no s'esmentin específicament en aquestes bases.

13.Drets de la propietat intel·lectual

L'Ajuntament de Gavà es reserva el dret d'usar els noms i imatges dels concursants agraciats així com de tots els participants a l'efecte de la seva utilització en finalitats publicitàries en els mitjans que estimi oportuns i sense necessitat de notificació explícita.

14.Dades personals

De conformitat amb Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s'informa als participants que les dades personals que facilitin seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal , propietat de la companyia organitzadora. Aquestes dades seran utilitzades i tractades, a més de amb la finalitat de participar en el concurs, per a la investigació, promoció i comercialització dels serveis de l'Ajuntament de Gavà el que inclourà l'enviament de comunicacions comercials fins i tot per via electrònica. Si ho desitgen, poden fer ús en qualsevol moment dels seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades.

L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals