Mª Angeles Gonzalez Macias

 

2019 Postgrado en Tecnopolítica i drets a l'era digital. UPF Barcelona School of Management

2012 Postgrado en Estratègia i competitivitat territorial. UPC Business School

2003 Postgrado Tècniques de comunicació empresarial. IDEC (UPF), Barcelona.

2002 Postgrado Intetnet para empresa y publicidad.  Universitat Autònoma Barcelona

1999 Licenciada en Comunicación audiovisual. Universitat Pompeu Fabra

 

Atres experiències professionals

 

2016 – 2019  Responsable de Proyectos Transversales y Area Territorial 3, de la Direcció Operativa de Desenvolupament de Proximitat

2014 – 2016  Responsable de Proyectos de la Dirección de Territorio y Comercio

2007 – 2014  Direcció d'Ocupació - Responsable / Tècnica coordinadora de Partenariado y Proyectos.

2005 - 2007  Novartis Farmaceútica. Emerging Growth Markets Region. Comunicación interna

2003 - 2004 Pla Estratègic Metropolità de Barcelona. Gestió de continguts a Barcelona Activa

1998 - 2003 Wanadoo España. Adjunta de Redacción y Contenidos, Telepolis.com

 

 

Retribució: 59.688,75 €

 

Declaració de béns i incompatibilitats

La alcaldesa
Seu electronica
webs municipals