L'alcaldessa Raquel Sánchez ha estructurat la'organització municipal en quatre grans àmbits de Gestió: Benestar i Acció Social; Ciutat i Territori, Nova Governança i Economia, i Comerç, Civisme i Promoció de la Ciutat.

 

L'Àmbit de Benestar i Acció Social està presidit per German Barrena , tinent d'alcalde, i porta a terme l'impuls, la coordinació, la gestió de totes aquelles polítiques que tenen a veure amb els serveis a les persones, el benestar i els serveis socials, a més de reforçar les polítiques educatives.

De l'Àmbit de Benestar Social depenen altres Regidories. Aquestes són la de Cultura amb Ester Zamorano;  Joventut, Cooperació i Cultura de la Pau, amb Èric Plaza; Igualtat, amb Gemma Badia al capdavant, i Gent Gran amb José Manuel Vara que també és regidor-delegat d'Habitatge i Salut.

 

El segon gran àmbit competencial és del Ciutat i Territori que inclou aquelles qüestions que tenen a veure amb l'urbanisme i la planificació urbana, així com seguretat, mobilitat, medi ambient, neteja i manteniment de la ciutat. La 1a tinenta d'alcalde Rosa Ma Fernández presideix aquest àmbit que incorpora la Regidoria delegada de Manteniment i Qualitat dels Barris, Activitats i Disciplina Urbanística, a càrrec de Gemma Badia.

 

El tercer àmbit és Nova Governança i Economia presidit pel tinent d'alcalde Jordi Tort que gestiona les qüestions relacionades amb l'economia i la gestió municipal; la gestió interna de l'Ajuntament –subministrament, compres, contractacions, recursos humans- i també la participació ciutadana, transparència i participació. Així, dins d'aquest àmbit s'han designat dos regidors delegacions:  Gestió Interna i Recursos Humans; i Govern Obert i Participació a càrrec d'Èric Plaza.

 

L'organigrama inclou un quart àmbit, el de Comerç, Civisme i Promoció de la Ciutat, presidit pel tinent d'alcalde, Ramon Castellano. Aquest nomenaments és fruit del pacte de govern subscrit entre el PSC i CiU.

L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals