Ensenyament a Infantil i Primària

A partir dels 3 anys i fins els 6 anys els nens fan el segon cicle d'Educació Infantil. En aquesta etapa educativa s'atenen les necessitats bàsiques del nen o nena d'ordre intele.lectual, aprofitant la immensa capacitat d'aprenentatge dels més petits; d'ordre fisiològic, hàbits higiènics i alimentaris; i d'ordre lúdic, afectiu i social. Mitjançant el joc es fometa la relació amb altres nens i nenes i amb l'entorn.

L'etapa d'Educació Primària, dels 6 als 12 anys, és obligatòria i proporciona a tots els nens i nenes una educació comuna que, a més a més dels coneixements, faci possible la seva integració a la societat així com també una progressiva autonomia personal.

Els principis educatius dels centres es basen en:

 • Una educació oberta i participativa, que fomenta la convivència i la tolerància.
 • Atenció a la diversitat, respecte al pluralisme i als valors democràtics. Coeducació.
 • Un ensenyament actiu, significatiu i basat en el bagatge anterior i treballant els coneixements de la manera més pràctica possible, respectant els diferents ritmes evolutius i d'aprenentatge dels alumnes.
 • Amb ensenyaments funcionals es busca l'aplicació a altres situacions de la vida, interrelacionant els coneixements de les diferents àrees per aconseguir una comprensió global, preparant al nen/a per la vida, en un marc d'atenció expressa als valors humans.
 • Informàtica incorporada des de l'educació infantil com una eina més d'aprenentatge.
 • Aprenentatge de noves tècniques a educació infantil i cicle Inicial, mitjançant l'organització de tallers, racons i projectes.


Equipaments i recursos humans

 • Les escoles públiques de Gavà disposen d'àmplies plantilles de professorat qualificat, tant de mestres generalistes com d'especialistes en diferents àrees (educació especial, educació musical, educació física, educació infantil, llengües estrangeres i mestres de religió -com a opció-).
 • Gràcies al nombre de mestres és possible flexibilitzar la distribució dels alumnes: grups reduïts, desdoblaments, agrupaments flexibles, reforços especials, racons, amb la qual cosa s'aconsegueix un treball més individualitzat amb l'alumnat.
 • A les escoles públiques, a més dels mestres fixos, intervenen altres professionals com assessors i suports externs que treballen de manera coordinada amb els centres: psicopedagogs, logopedes, especialistes en deficients visuals, fisioterapeutes, assistents socials, auxiliars de conversa, mestres de compensatòria. Disposen, a més, de la col·laboració d'altres educadors: agents d'educació viària, especialistes en cant coral, equip de professionals de la Sanitat, professors de teatre, tècnic de normalització lingüística, ...
 • El marc físic on duen a terme les seves activitats educatives es recull en un ampli conjunt d'espais adaptats a les diferents necessitats dels centres: aules ordinàries, d'educació especial, d'informàtica, d'educació musical, de plàstica, d'idioma, d'audiovisuals, de religió, de treball de logopèdia, de treball de fisioteràpia, laboratoris, ludoteques, biblioteques, de tallers (cuina, fotografia, ceràmica...). Àmplies i equipades zones esportives, patis de parvularis adaptats (sorrals, casetes, tobogans, jocs fixos..., i diferenciats dels patis de la resta dels alumnes, sales polivalents, menjadors, dormitori per als més petits..


Aspectes generals a remarcar

 • Activitats extraescolars organitzades per l'AMPA.
 • Equip d'Assessorament Psicopedagògic.
 • Participació en concursos de narrativa i dibuix.
 • Celebració de les festes tradicionals: Castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi.
 • Sortides a activitats culturals dins del poble i excursions.
 • Participació a les activitats organitzades per l'Ajuntament: visites al Museu, als Bombers, a l'Ajuntament, a la Biblioteca; cant coral a l'aula, quin conte em contes...
 • Anglès com a llengua estrangera.
 • Publicació d'una revista escolar.
 • Coordinació amb llars d'infants i ESO.
 • Servei de menjador amb activitats (esport, jocs, migdiada,…)
 • Guarderia (servei d'acollida) matí - tarda.
L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals