Escola Municipal d'Educació Especial Maria Felip i Duran

L'Educació Especial va adreçada a l'alumnat amb necessitats educatives especials, temporals o permanents, derivades de condicions personals de discapacitat psíquica, motriu o sensorial, o de retard important en els aprenentatges escolars bàsics.

El projecte educatiu està basat en el desenvolupament d'habilitats de comunicació i d'autonomia que facilitin la participació activa en els diferents àmbits de la societat.


L'Escola Municipal d'Educació Especial Maria Felip i Duran ofereix atenció educativa a l'alumnat amb necessitats educatives especials, temporals o permanents, derivades de condicions personals de discapacitat psíquica, motriu o sensorial, o de retard important en els aprenentatges escolars bàsics.
Atenció a alumnat entre 3 i 19 anys.

 

Contacte

Av. L'Eramprunyà, 44

93 662 06 04
a8033781@xtec.cat

El personal educatiu:

 • 6 professors/es
 • 3 auxiliars-educadores
 • psicòloga
 • logopeda
 • 5 auxiliars de menjador
 • servei de fisioterapeuta a càrrec de l'EAP a temps parcial.
   

El projecte educatiu:

 1. -El projecte educatiu del nostre centre està basat en el desenvolupament d'habilitats de comunicació (utilització de sistemes de comunicació alternativa i augmentativa).
 2. -La priorització d'objectius relacionats amb l'autonomia personal que facilitin la participació activa en els diferents àmbits de la societat (família, escola, barri, municipi...).
 3. -El desenvolupament integral dels/les alumnes, respectant els diferents nivells maduratius i ritmes d'aprenentatge.
 4. -La priorització dels ensenyaments funcionals.
 5. -El disseny de programes prelaborals per a la transició a la vida adulta i la integració en el món laboral.
   

Els equipaments:

 • Equips informàtics, biblioteca, tallers, sala de psicomotricitat, pati i zona de jardí.
 • Serveis auxiliars: menjador escolar, transport escolar .


Altres aspectes a destacar:

Activitats esportives: Educació física i psicomotriu a càrrec de monitors especialitzats de l'ACELL al Poliesportiu Municipal, amb la participació anual a les Jornades d'Atletisme, Futbol, Bàsquet, organitzades per la mateixa entitat. Activitats aquàtiques a la Piscina Municipal .

Tallers: Activitats de formació prelaboral mitjançant els tallers de cuina, jardineria, reparació i muntatge, artesania, teatre i informàtica, revista. Orientació de formació laboral amb la col·laboració de la treballadora social de l'EAP per als alumnes que finalitzen l'escolaritat.

Sortides: Activitats de coneixement de l'entorn natural i social amb periodicitat setmanal amb els grups/aula i sortides trimestrals amb el grup/escola. Colònies escolars.

Celebracions: Amb caire festiu (Castanyada, Nadal, Carnaval...) amb la participació dels pares dels alumnes. Se celebra un festival anual d'activitats musicals i de teatre al Centre Municipal de Cultura American Lake.

Participació en el Projecte Educàlia: Espai de comunicació que fa servir les noves tecnologies per conversar, jugar i intercanviar experiències a través d'Internet amb totes les persones que intervenen en el procés educatiu dels alumnes.

Participació en el Programa Municipal d'Educació Viària.

L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals