Revisions mèdiques per a esportistes de competició i usuaris/es de les instal·lacions esportives

Al Centre de Medicina de l'Esport es realitzen diferents tipus de controls mèdics. Els principals són:

Tipus 1: Es tracta d'una revisió elemental per a qualsevol esportista menor de 40 anys sense factors de risc càrdiovascular, així com per als que necessiten un certificat d'aptitud per a l'esport i per obtenir el segell mèdic de la fitxa federativa.

Tipus 2: Control mínim per a qualsevol esportista major de 40 anys o menor de 40 anys amb factor de risc.

Tipus 3: Adequat per als esportistes de competició que necessitin una valoració completa de l'aptitud física. Està adreçat a gimnàstica rítmica, gym-jazz, esportistes federats i de lleure que necessiten una valoració completa de la seva capacitat física.

Tipus 4: És el control clau per als esportistes d'alt rendiment, ja que inclou una prova d'esforç directe (amb anàlisi d'oxigen) que permetrà planificar les càrregues de treball i controlar l'evolució del rendiment esportiu.


Més informació:Departament d'Esports Centre de Medicina de l'Esport. Carrer de Sant Pere, 118 (baixos de la Nova Piscina per carrer de General Moragues). Telèfon 93 638 22 67.
L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals