L'Ajuntament de Gavà ha posat en marxa un programa de control higienicosanitari dels gats de carrer, amb la col·laboració de la protectora Animals Sense Sostre (ASS), amb l'objectiu d'afavorir una bona convivència entre els persones i els animals que comparteixen la via pública. La finalitat és mantenir unes bones condicions de salubritat, controlar el nombre de gats a la  via pública i millorar el seu estat higienicosanitari.


Aquest programa inclou les activitats següents:
• Establir un cens de colònies de gats
• Fomentar la tinença responsable d'animals i evitar l'augment de les colònies per abandonaments.
• Esterilitzar quirúrgicament els gats adults amb la finalitat de mantenir una població estable
• Alimentar les colònies de gats de forma controlada.
• Detectar gats nouvinguts, per tal d'analitzar si han escapat d'una llar i per ajudar a localitzar la família, o bé han estat abandonats. En aquest darrer cas, es faran gestions per esbrinar qui ha abandonat un gat i procedir a les gestions oportunes.
• Prevenir els problemes entre el veïnat a causa de les colònies de gats mitjançant un gestor mediador de conflictes.
• Estimular l'adopció de gats que, perquè són petits o bé són adults però dòcils, puguin ser susceptibles de viure en una llar.


Cal remarcar que els gats que formen colònies reben una atenció continuada generalment per part de voluntaris i voluntàries, que s'encarreguen de mantenir-los, amb el suport i l'assessorament d'un persona assignada per l'entitat ASS.

L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals