El Consell de les Dones del Baix Llobregat es va constituir el 7 de març de l'any 2007, com a resposta a una de les demandes centrals del 2n Congrés de les Dones del Baix Llobregat. El Consell de les Dones del Baix Llobregat, adscrit orgànicament al Consell Comarcal del Baix Llobregat, és el primer espai participatiu de dones d'àmbit comarcal de tot Catalunya. Entre els seus principals objectius destaquen el d'impulsar les polítiques de gènere a la comarca, treballar per l'enfortiment de l'associacionisme, promoure el treball en xarxa i fomentar la participació de les dones en tots els àmbits.

 

L'activitat diària del Consell de les Dones del Baix Llobregat s'articula a través de les comissions de treball. Aquestes treballen temes específics per tal de desenvolupar diferents polítiques i projectes. Durant l'any 2012 s'han engegat les comissions de participació i lideratge, nous models productius i violències.

 

Consell Comarcal de les dones

L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals