El Centre disposa d'una avançada tecnologia i uns professionals altament qualificats dedicats tant a la medicina preventiva com al control i seguiment de l'aptitud física.

 

 

L'any 1983, l'Ajuntament de Gavà va crear el Centre de Medicina de l'Esport ubicat a les instal·lacions municipals de la Zona Esportiva Diagonal. Un servei que, de manera progressiva, s'ha anat consolidant com un dels centres mèdics esportius més prestigiosos de Catalunya.

A les revisions mèdicoesportives es valoren l'estat general de la salut, el desenvolupament biològic i l'adaptació càrdiocirculatòria a l'esforç; es descarten lesions que impedeixen la pràctica esportiva, es donen recomanacions per a la millora general de l'organisme i, en definitiva, s'obté informació sobre la capacitat o qualsevol altra circumstància que pugui interferir en la participació amb seguretat en una determinada activitat i optimitzant, d'aquesta manera, el rendiment esportiu.

L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals