Construït amb la pedra rogenca característica de la zona

Bé cultural d'interès nacional localitzat al Turó de l'Eramprunyà, al massís de Garraf. La primera referència documental data del segle X.

Fins el 1323, estava sota la jurisdicció dels Comtes de Barcelona però el rei Jaume II el vengué a Pere March. Sota la propietat de la família March es construí una doble muralla l'any 1375. Un segle després, el castell fou incendiat.
La seva estructura responia a una planta quasi rectangular i quedava voltada, en part, per un doble recinte de muralles. A l'interior hi resta una bona part de l'edificació religiosa de Sant Miquel. També hi ha dues cisternes excavades i diverses tombes antropomòrfiques, entre d'altres estructures.

L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals