Can Tintorer, porta d'accés al Gavà més antic 

Les primeres referències de la Masia de Can Tintorer, situada al carrer de Rafael de Casanova, daten del segle XV. L'any 1985 va ser objecte d'una restauració on es va afegir una nova escala girada i l'església parroquial de Sant Nicasi, que se separa lleument del mur de la masia.

La Masia de Can Tintorer té una façana asimètrica i les llindes i brancals de pedra de marès treballada. Destaca també una porta adovellada del mateix material.

L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals