Can Rosés té una torre de defensa, característica del litoral català

Una de les masies més destacables de Gavà i catalogada com a bé d'interès cultural. En el segle XVI era coneguda com Can Riera del Serguerar i fou centre d'una important explotació agrària.

Can Rosés és un bon exemple de masia amb torre de defensa incorporada.D'estructura asimètrica, es compon de planta baixa, pis i golfes. En destaca la pedra de marès treballada que envolta les finestres i les dues portes d'accés -una amb arc adovellat de mig punt i l'altra amb llinda-. Un rellotge de sol presideix el cos central de la masia. La torre de defensa es connecta amb la façana est de l'edifici amb un pont cobert.

L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals