El conjunt va ser remodelat el segle XVIII

Bé cultural d'interès nacional ubicat al camí de la Sentiu en la confluència amb el camí de can Dardena. Les primeres notícies sobre aquest edifici, de propietat privada i destinat a habitatge i dependències agrícoles, daten del segle XII amb el nom original de Mas de la Sentiu.

Es tracta d'un conjunt d'edificacions situades en una petita elevació que domina tota la riera dels Canyars i al voltant d'un pati, característiques que, juntament amb els reduïdes dimensions de les finestres que donen a l'exterior, li donen un caràcter defensiu. El conjunt actual és producte d'una profunda remodelació del segle XVIII.

L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals