És la masia de tipus basilical millor conservada a Gavà

Masia de propietat privada ubicada al Camí de la Font de Ferro i envoltada de boscos de pins i vegetació arbustiva. Construït l'any 1741, la propietat es compon de tres elements: la masia, l'ermita i l'edifici de colònies. La masia és de tipus basilical, de planta rectangular i hi té planta baixa, pis i golfes.

La façana principal, orientada a llevant, és simètrica i està decorada amb un rellotge de sol i un esgrafiat amb elements geomètrics. Destaca la porta d'entrada, al dental de la qual es pot llegir la inscripció "Joan Amat i Ros, 1741", i les cinc obertures de les golfes situades sobre el balcó de la planta primera. Tant les cantoneres com els emmarcats de les principals obertures estan fets amb carreus de pedra vermellosa.

L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals