Informació general
 

L'audiencia pública és un nou espai de participació reservat a la presentació pública per part de l'Ajuntament de Gavà, i posterior debat entre aquest i la ciutadania, de qüestions especialment rellevants per a la ciutat.

Aquest acte públic obert combina informació i participació: primer, els responsables municipals exposen el tema de debat i després els assistents poden formular en veu alta les seves preguntes, suggeriments o propostes. És doncs un mecanisme perquè les entitats i els ciutadans i ciutadanes participin en la gestió municipal.

 L'alcaldessa convocarà l'audiència amb 15 dies d'antelació a la seva celebració. Pot convocar-la d'ofici, a instància del Consell de Ciutat i a petició de les entitats municipals o dels interessats i les interessades d'acord amb els requisits establerts al ROM.

Per assistir-hi i participar no cal inscripció prèvia. Malgrat això, aquelles persones o entitats municipals amb voluntat d'intervenir poden inscriure's a l'Oficina d'Atenció Ciutadana fins al dia anterior a la celebració de l'acte. Aquesta inscripció té la finalitat d'obtenir amb temps la documentació informativa de l'a udiència.

El ROM també preveu audiències públiques per a la població menor de 16 anys.

 

AUDIÈNCIA 2012
Convocatòria
Documentació
Pressupost general de l'Ajuntament 2012

 

AUDIÈNCIA 2013
Pressupost general de l'Ajuntament 2013

 

AUDIÈNCIA 2016
Pressupost general de l'Ajuntament 2017

 

AUDIÈNCIA 2018
Pressupost general de l'Ajuntament 2018

 

L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals