Fidel Vázquez Alarcón

Nascut a Barcelona, 2 de setembre de 1964.

 

Arquitecte per l'Escola Técnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (especialitat edificació) UPF

PMD, ESADE, 2012-2013

 

1990-2003 despatx professional arquitectura

1995-2003, arquitecte de la Direcció de Serveis de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (MMAMB)

2003-2007, director de serveis de l'Àrea d'Urbanisme i Habitatge de l'ajuntament de Gavà

2007-2011, director de serveis del Servei de Planificació Territorial de l'ajuntament de Gavà

2011-2015, director de serveis d'Urbanisme i Planificació Estratègica de l'ajuntament de Gavà


Ha obtingut premis per projectes, obra feta o planejament urbanístic, i hi destaquen:

2008. Premi al millor planejament urbanístic a la 2ª Trienal d'Arquitectura i Urbanisme del Baix Llobregat, Alt Penedès i Garraf, pel pla parcial del Pla de Ponent, Gavà.

2006. Premio cumbre de ciudades a la mejor política municipal en urbanismo sostenible por el plan parcial del Pla de Ponent, Gavá.

1999. Obra finalista a la V Bienal de Arquitectura Española pel parc del Calamot a Gavà.

Ha participat en ponències, publicacions o exposicions relatives a l'obra feta o a la reflexió en temes d'arquitectura, espai públic, urbanisme, i hi destaquen:

Llibre "Espais metropolitans 2000-2004" de la MMAMB, diferents projectes i obres executades a l'àrea metropolitana de Barcelona.

Llibre "2ª triennal d'arquitectura i urbanisme del Baix Llobregat, Alt Penedès i Garraf ‘08" del COAC, 2008, Planejament urbanístic del Pla de Ponent a Gavà

Llibre "El territorio como sistema", Ramón Folch para CUIMPB, 2009 Participant a l'exposició  "Habitar, menjar i cuinar" al COAC.

2008. Exposició "2ª triennal d'arquitectura i urbanisme del Baix Llobregat, Alt Penedés i Garraf ‘08" del COAC, amb el Planejament urbanístic del Pla de Ponent a Gavà

2005. Exposició "El riu que ens ve", del Projecte marc de l'espai fluvial del Llobregat" al COAC.

2002-2003. Diverses exposicions en l'àmbit universitari (UPC, Pompeu Fabra, ETSAB) del treball d'anàlisi territorial "Projecte-marc de recuperació de l'Espai fluvial del Llobregat a la comarca del Baix Llobregat".

1999. Exposició de projectes de la I Bienal d'arquitectura del paisatge de la UPC, amb el parc del Calamot de Gavà i la plaça de la Bòbila de l'Hospitalet.

 

Retribució: 66.403,54 € bruts anuals

 

Declaració de béns i incompatibilitats

 

 

L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals