Edifici construït l'any 1927

El 1885, el municipi va adquirir a la família Lluch el solar ubicat al carrer de Salvador Lluch per construir la casa consistorial, que va ser una realitat l'any 1927. Fins l'any 2003 va acollir l'Ajuntament. Actualment és la seu del Centre d'Història de la Ciutat.

Es tracta d'una edificació en cantonada amb una llarga façana al carrer del Centre. La seva arquitectura eclèctica emfatitza el seu caràcter públic. En destaca la porta principal, flanquejada per pilastres estriades d'influència dòrica, i el llarg balcó de la planta primera que remarca l'entrada i que forma un element circular. De les dependències interiors cal esmentar l'ampli vestíbul i l'escala "imperial".

L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals