Nou Pla de Mobilitat Estiu- 2017  per avançar cap a una mobilitat més sostenible que preservi els valors de la platja

 

El pla estableix un conjunt d'accions que han de garantir la fluïdesa i racionalització de la mobilitat en base a criteris més sostenibles: menys contaminació i més cura de l'espai públic:

➢ Millor transport públic: gratuïtat del Gavabús els caps de setmana i festius fins al 6 d'agost i augment de la freqüència de pas.
➢ Promoció de l'ús de la bicicleta. Es crea un nou carril bici en calçada a l'avinguda del Mar i s'instal·la un nou bicibox.
➢ Més espais per als vianants. Amb el nou carril bici s'allibera per als vianants tota la vorera de l'avinguda del Mar. També es prohibeix l'aparcament de motos en voreres a la zona de la Vela, uns estacionaments que es traslladen a la calçada.
➢ Menys places d'aparcament lliures durant els caps de setmana del 10 de juny al 24 de setembre mitjançant la generació de dues zones d'aparcament restringit per als residents de Gavà a ambdós costats de l'avinguda del Mar.

Vehicles autoritzats

L'aparcament de l'avinguda Europa passa a ser gratuït i es reserva per a vehicles vehicles ECO i CERO i/o vehicles de Gavà.

Més informació del Pla de Moblitat Sostenible a la Platja - Estiu 2017

 

L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals