Text refòs del Pla especial per regular els establiments destinats a clubs i associacions de cànnabis

Aprovació definitiva

Memòria del text refòs

Publicació DOGC

L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals