El Pla Parcial va ser aprovat per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona el 25 de maig de 2006. L'aprovació va ser publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 4.707-29/08/2006

PLA PARCIAL PLA DE PONENT
1. Memòria
Memòria
2. Ordenances reguladores
Ordenances reguladores
3. Plànols d'ordenació
Etapes i fases
Zonificació
Paràmetres edificació
4. Plànols d'ordenació en DETALL
Àrees naturals (no vinculants):
Parc Calamot   Nou Parc Calamot    Parc Ca n'Horta       Parc Canyars      Parc Caçagats paràmetres      Parc Caçagats residencial                 Parc Caçagats verd
Àrees residencials
Nou Barri Can Ribes            Barri Ca n'Horta           Barri Canyars Sud            Barri Canyars Nord
Àrees
Àrees

 

L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals